บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

Content 2

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นและใส่ใจถึงความสำคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ของพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทฯ ได้เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศิครินทร์มาให้ทำการตรวจสุขภาพแก่พนักงานทุกคน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ผ่าน LINE คลิกที่นี่!

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด