บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

ข่าวสารบริษัท

บริจาคแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ให้กับโรงเรียนฯ
มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์สเปรย์แก่ 5 โรงเรียน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ
ได้นำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์สเปรย์ ภายใต้แบรนด์ ซีมี (“Zemee”)
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่ออกจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไป

บริจาคแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ให้กับโรงเรียนฯ
มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์สเปรย์แก่ 5 โรงเรียน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ
ได้นำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์สเปรย์ ภายใต้แบรนด์ ซีมี (“Zemee”)
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่ออกจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไป

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด