บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

งานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวาระที่บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 75

image 26

ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวาระที่บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 โดยได้นิมนต์ท่านพระครูไกรสรวิลาส ณัฐนันท์ และพระสงฆ์รวมจำนวน 9 รูปจากวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย เสริมสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทตั้งใจทำงานให้แก่บริษัทฯ ในตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้นำร้านอาหารและขนมอร่อยหลายร้านมาให้พนักงานได้ทานกันในวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ

ในช่วงบ่าย ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนช่วยกันทำความสะอาดบริษัทฯ โดยเฉพาะแผนกของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความสะอาดและสุขลักษณะให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมของทุกคนในบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ผ่าน LINE คลิกที่นี่!

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด