บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

 ท้องเสีย จิบเกลือแร่ออกกำลังกายแทนได้ไหม

2022-06-30 Seo-02

อย่าซื้อผิด !! เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย ไม่สามารถใช้แทนเกลือแร่สำหรับท้องเสีย
แล้วทำไมถึงกินแทนกันไม่ได้ วันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันเลย!

เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย

เพื่อเน้นเพิ่มน้ำตาลในเลือดที่ถูกใช้ไปเป็นพลังงาน เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย จึงถูกออกแบบค่าของน้ำให้เหมาะสมกับร่างกายของคนเสียเหงื่อ ซึ่งหากนำไปใช้สำหรับอาการท้องเสียจะทำให้สภาวะลำไส้แปรปรวน และคายน้ำออกมามากขึ้น ทำให้ท้องเสียมากขึ้น

เกลือแร่สำหรับท้องเสีย

เมื่อมีเชื้อโรคในทางเดินอาหาร ลำไส้ไม่ดูดซึม เราจึงท้องเสียถ่ายเหลว ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่ เฉียบพลัน  โดย เกลือแร่สำหรับท้องเสีย ออกแบบมาให้มีค่าของน้ำเหมาะสมกับสภาวะของลำไส้ขณะท้องเสีย ทำให้ลำไส้ดูดซึมเกลือแร่และน้ำได้ ต้องค่อยๆ จิบเกลือแร่ เพื่อให้ลำไส้มีเวลาดูดซึม และอาจใช้ยาแก้ท้องเสียเฉียบพลันควบคู่กัน

แน่นอนหากเผลอหยิบเกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย จะไปดึงน้ำให้เข้ามาในลำไส้มากขึ้น ส่งผลให้ลำไส้เกิดการบีบตัวหนักขึ้น กลับกลายเป็นต้องท้องเสียมากกว่าเดิมได้

ดังนั้น เราจึงควรกินเกลือแร่ให้เหมาะสม อ่านฉลากที่ระบุว่าเป็นเกลือแร่แบบไหน ซึ่งเกลือแร่สำหรับท้องเสีย ที่ซองจะเขียนว่า ORS รู้แบบนี้แล้ว คราวหน้าอย่าซื้อผิดนะ

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ผ่าน LINE คลิกที่นี่!

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด