บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

 ท้องเสีย จิบเกลือแร่ออกกำลังกายแทนได้ไหม

2022-06-30 Seo-02

อย่าซื้อผิด !! เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย ไม่สามารถใช้แทนเกลือแร่สำหรับท้องเสีย
แล้วทำไมถึงกินแทนกันไม่ได้ วันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันเลย!

เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย

เพื่อเน้นเพิ่มน้ำตาลในเลือดที่ถูกใช้ไปเป็นพลังงาน เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย จึงถูกออกแบบค่าของน้ำให้เหมาะสมกับร่างกายของคนเสียเหงื่อ ซึ่งหากนำไปใช้สำหรับอาการท้องเสียจะทำให้สภาวะลำไส้แปรปรวน และคายน้ำออกมามากขึ้น ทำให้ท้องเสียมากขึ้น

เกลือแร่สำหรับท้องเสีย

เมื่อมีเชื้อโรคในทางเดินอาหาร ลำไส้ไม่ดูดซึม เราจึงท้องเสียถ่ายเหลว ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่ เฉียบพลัน  โดย เกลือแร่สำหรับท้องเสีย ออกแบบมาให้มีค่าของน้ำเหมาะสมกับสภาวะของลำไส้ขณะท้องเสีย ทำให้ลำไส้ดูดซึมเกลือแร่และน้ำได้ ต้องค่อยๆ จิบเกลือแร่ เพื่อให้ลำไส้มีเวลาดูดซึม และอาจใช้ยาแก้ท้องเสียเฉียบพลันควบคู่กัน

แน่นอนหากเผลอหยิบเกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย จะไปดึงน้ำให้เข้ามาในลำไส้มากขึ้น ส่งผลให้ลำไส้เกิดการบีบตัวหนักขึ้น กลับกลายเป็นต้องท้องเสียมากกว่าเดิมได้

ดังนั้น เราจึงควรกินเกลือแร่ให้เหมาะสม อ่านฉลากที่ระบุว่าเป็นเกลือแร่แบบไหน ซึ่งเกลือแร่สำหรับท้องเสีย ที่ซองจะเขียนว่า ORS รู้แบบนี้แล้ว คราวหน้าอย่าซื้อผิดนะ

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ผ่าน LINE คลิกที่นี่!

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด