บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์สเปรย์แก่ 5 โรงเรียน

บริจาคแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ให้กับโรงเรียนฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัทสามัคคีเภสัช จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการรักษาสุขอนามัย และการป้องกันโรคโควิด-19 ของคณะอาจารย์ คุณครูและนักเรียนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครฯ

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์สเปรย์ ภายใต้แบรนด์ ซีมี (“Zemee”) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่ออกจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้นำไปมอบให้แก่คุณเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เพื่อนำไปมอบให้แก่ 5 โรงเรียนในเขตพระโขนง อันได้แก่

  1. โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปภัมป์)
  2. โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมป์)
  3. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
  4. โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมป์)
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า
    ทางบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับเขตพระโขนงในการพัฒนาชุมชนของเราต่อไป

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ผ่าน LINE คลิกที่นี่!

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด