บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

line short

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด เป็นบริษัทไทยชั้นนำในการผลิตยาสำหรับคนและสัตว์ โดยเน้นในด้านยารักษาโรคผิวหนัง
พร้อมกรรมวิธีการผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP PIC/S ด้วยการมุ่งมั่นวิจัย คิดค้น พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ยาอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการการใช้ยาของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในราคาที่เหมาะสม สามารถซื้อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

line short

ต่อผู้บริโภค

สร้างความเชื่อมั่น ความนิยมและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทฯ โดยการมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาสูตรยา ตลอดจนกระบวนการผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP PIC/S ในราคาที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถซื้อได้

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด