บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

ALBEZOL TABLETS

แอลบีซอล ชนิดเม็ด ยารักษาโรคพยาธิในระบบทางเดินอาหาร

ขนาดบรรจุ

กล่อง 50 แผง (2 เม็ด)

บทความที่เกี่ยวข้อง

line

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด