บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

ALBEZOL TABLETS

แอลบีซอล ชนิดเม็ด ยารักษาโรคพยาธิในระบบทางเดินอาหาร

ขนาดบรรจุ

กล่อง 50 แผง (2 เม็ด)

บทความที่เกี่ยวข้อง

line

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด