บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

AMINOPHYLLINE INJECTION

อะมิโนฟิลลีน ชนิดฉีด เป็นยารักษาโรคหลอดลมอุดตัน คลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบ

ขนาดบรรจุ

กล่อง 10 หลอด (10 mL)

บทความที่เกี่ยวข้อง

line

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด