บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

ATROPINE SULPHATE VETERINARY

อาโทรปิน ซัลเฟต เฉพาะสัตว์ ชนิดฉีด เป็นยาลดการหลั่งน้ำลาย

ขนาดบรรจุ

ขวด 100 mL

บทความที่เกี่ยวข้อง

line

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด