บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

LEMISOL VETERINARY

เลมิโซล เฉพาะสัตว์ ชนิดฉีด เป็นยารักษาโรคพยาธิ

ขนาดบรรจุ

ขวด 20 mL
ขวด 50 mL
ขวด 100 mL

บทความที่เกี่ยวข้อง

line

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด