บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

LIDOCAINE 2% INJECTION

ลิโดเคน 2% ชนิดฉีด เป็นยาชาใช้เฉพาะที่

ขนาดบรรจุ

ขวด 50 mL

บทความที่เกี่ยวข้อง

line

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด