บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

UNION SULFA

ยูเนี่ยน ซัลฟา ชนิดเม็ด สำหรับสัตว์ปีก เป็นยารักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

ขนาดบรรจุ

กระปุก 100 เม็ด

บทความที่เกี่ยวข้อง

line

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด