บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

VERMAX INJECTION

เวอร์แม็กซ์ ชนิดฉีด เป็นยารักษาโรคพยาธิ

ขนาดบรรจุ

ขวด 20 mL
ขวด 50 mL
ขวด 100 mL

บทความที่เกี่ยวข้อง

line

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด